Hội Thánh TLVN tại Pháp -> Nghe giảng

Nghe giảng


  • Hội Đồng Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Âu Châu lần 1 - Từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon
Lời Khai Mạc : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/blpdbnTcEXk


Tối Thứ Năm 26/07/2018 lúc 20g15 - Khai Mạc
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 1:10-16
Giảng lời Chúa : "Hiệp làm một trong Chúa" : Mục sư Nguyễn Hữu Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/blpdbnTcEXk


Sáng Thứ Sáu 27/07/2018 lúc 07g00 - Tĩnh Nguyện
Kinh thánh : Ma-thi-ơ 18:21-35
Giảng lời Chúa : "Nhịn nhục" : MSNC Hoàng Daniel
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/PfrX2Z219eo


Sáng Thứ Sáu 27/07/2018 lúc 09g15
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 12:12-30
Giảng lời Chúa : "Hiệp làm một trong Chúa" : Mục sư Nguyễn Văn Ngọc
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/kJvtYOhBgoE


Sáng Thứ Sáu 27/07/2018 lúc 11g00 - Thuyết trình
Thuyết trình công việc Chúa - Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) : Mục sư Nguyễn Hữu Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/ShLaNjp7mFw


Tối Thứ Sáu 27/07/2018 lúc 20g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:11-16
Giảng lời Chúa : "Sự hiệp một của Thánh Linh" : Mục sư Phan Văn Cử
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/uWhlokWybpM


Sáng Thứ Bảy 28/07/2018 lúc 07g00 - Tĩnh Nguyện
Kinh thánh : Thi Thiên 133
Giảng lời Chúa : "Ăn ở hòa thuận" : Mục sư Nguyễn Văn Ngọc
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/oc0sq115nI4


Sáng Thứ Bảy 28/07/2018 lúc 09g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 2:1-6
Giảng lời Chúa : "Dây hòa bình" : Mục sư Phan Văn Cử
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/AS6LaEKbvXE


Sáng Thứ Bảy 28/07/2018 lúc 11g00 - Làm Chứng & Thuyết Trình
Thuyết trình công việc Chúa tại Âu Châu: Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/s32115-2hvc

Thuyết trình: "Hoà nhập giữa Tôn Giáo và Văn hoá Thế giới" : Mục sư Phan Văn Cử
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/s32115-2hvc
& https://youtu.be/4zTo0E-zhdo


Tối Thứ Bảy 28/07/2018 lúc 20g15
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:1-6
Giảng lời Chúa : "Giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh" : Mục sư Nguyễn Hữu Bình
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/gxwp7oSrcVk

Sáng Chúa Nhựt 29/07/2018 lúc 07g00 - Tĩnh Nguyện
Kinh thánh : Mác 11:1-10
Giảng lời Chúa : "Phần thường người phục vụ Chúa" : Mục sư Phan Văn Cử
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/bLT0bFqVSs0

Sáng Chúa Nhựt 29/07/2018 lúc 09g15 - Bế Mạc
Kinh thánh : I Cô-rinh-tô 3:6-8
Giảng lời Chúa : "Để hiệp một trong phục vụ" : Mục sư Nguyễn Hữu Bình
 - Video trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=N1wdiZL9XfE

Lời Bế Mạc & Tri Ân : Mục sư Nguyễn Văn Bình
 - Video trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=N1wdiZL9XfE  • Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 30 - Từ Thứ Bảy 12/05/2018 đến Chúa Nhựt 13/05/2018 tại Pontault-Combault và Paris
Sáng Thứ Bảy 12/05/2018
Kinh thánh : Ê-phê-sô 4:11-16
Giảng lời Chúa : "Hiệp một trong đức tin" : Mục sư Lê Hoàng Long
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/CV81KuO7NIM

Chiều Thứ Bảy 12/05/2018

Kinh thánh : Phi-líp 2:1-4
Giảng lời Chúa : "Sống hiệp một" : Mục sư Lê Hoàng Long
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/CV81KuO7NIM

Chiều Chúa Nhựt 13/05/2018

Kinh thánh : Công vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Giảng lời Chúa : "Quyền năng cho sự hiệp một" : Mục sư Lê Hoàng Long
 - Video trên Youtube: https://youtu.be/cB853Ux0ulA
ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc