CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG WEB CỦA
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM PARIS &
HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI PHÁP

Kính thưa quý vị, cậy ơn Đức Chúa Trời, chúng tôi thiết kế trang web này nhằm tạo thuận lợi cho những con cái Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Paris và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp được cập nhật với những hoạt động và thông tin hằng tuần của Hội Thánh.

Ngoài ra trang web này còn giúp cho các tín hữu Cơ Đốc người Việt xa gần không có điều kiện đến nhóm với chúng tôi thường xuyên, có thể theo dõi tin tức tạ ơn, cầu nguyện và được gây dựng, nâng đỡ, huấn luyện và kêu gọi bởi những sứ điệp Thánh Kinh qua các tôi tớ của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa trang web này còn giúp cho cộng đồng người Việt tại Paris, trên đất Pháp và trên khắp thế giới có điều kiện để khám phá tình yêu thương và sự tha thứ của Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế Giê-xu.


-Trang Youtube của Hội Thánh Paris / Page Youtube de l'Eglise: https://www.youtube.com/channel/UC18fJ0JIyKDSH0Vh5RhjmxQ/
-Trang Facebook của Hội Thánh Paris / Page Facebook de l'Eglise: https://www.facebook.com/Hội-Thánh-Tin-Lành-Việt-Nam-Paris-2107056536250444/
-Trang Facebook của Ban Thanh Niên của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupe de Jeunes- GDJ Paris 13: https://www.facebook.com/groups/373694492643922/
-Trang Facebook của Ban Thiếu Niên & Thiếu Nhi của Hội Thánh Paris / Page Facebook du Groupes des Ados - Les Pierres Précieuses: https://www.facebook.com/Les-Pierres-Précieuses-1864934477054839/

CẬP NHẬT - MISE À JOUR:


-10/12/2018: HTTLVN Paris- Chương Trình Chúa Nhựt 16/12/2018 vào lúc 15:30
-10/12/2018: Culte en Français: Informations

-10/12/2018: Lễ Giáng Sinh - Chúa Nhựt 23/12/2018 - Thư Mời

-10/12/2018: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo. Phát sách và Thiệp Mời Noel tại Khu vực Thương Mại Paris 13, lúc 11g00 Thứ Bảy 15/12/2018.

-10/12/2018: Hội Đồng lần II của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tại Hannover (Đức) tổ chức từ Thứ Sáu 19/07/2019 đến Thứ Hai 22/07/2019

-09/12/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 09/12/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (15)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-09/12/2018: Message Dimanche 09/12/2018 - "Le secret de la bénédiction de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-07/12/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 11/2018

-02/12/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 02/12/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (14)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-02/12/2018: Message Dimanche 02/12/2018 - "L'Avent de Noël" - Jean-Michel MAYEUR

-27/11/2018: Activités de l'Eglise - Mois d'Octobre 2018

-25/11/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 25/11/2018 - "Thơ cho Hội Thánh Thi-a-ti-rơ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-25/11/2018: Message Dimanche 25/11/2018 - "Être utile pour Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU
-18/11/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 18/11/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (13)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-18/11/2018: Message Dimanche 18/11/2018 - "Apprendre et savoir compter sur Dieu" - Jean-Michel MAYEUR
-11/11/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 11/11/2018 - "Chúa Giê-xu người bạn thân nhất" - TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
-11/11/2018: Message Dimanche 11/11/2018 - "Savoir compter sur Dieu" - Jean-Michel MAYEUR

-10/11/2018: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 10/11/2018 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain - trên Youtube: https://youtu.be/LDwgqfueFo4
-06/11/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 10/2018

-04/11/2018: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 10/11/2018 tại nhà Anh Chị Nguyễn Thánh Đạo ở Montévrain

-04/11/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 04/11/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (12)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-04/11/2018: Message Dimanche 04/11/2018 - "L'amour fraternel" - Jean-Michel MAYEUR

-28/10/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 28/10/2018 - "Thơ cho Hội Thánh Si-miệc-nơ" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-28/10/2018: Message Dimanche 28/10/2018 - "L'amour fraternel" - Jean-Michel MAYEUR

-21/10/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 21/10/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (11)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/10/2018: Message Dimanche 21/10/2018 - "Saul de Tarse sur le chemin de Damas" - Jean-Michel MAYEUR

-21/10/2018: Lễ Báp Têm - Thứ Bảy 13/10/2018
-20/10/2018: Activités de l'Eglise - Mois de Septembre 2018

-14/10/2018: Bài giảng Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 14/10/2018 - "Chúa đang chờ đợi" - Mục sư Phan Phụng Hưng
-14/10/2018: Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 14/10/2018 trên Youtube: https://youtu.be/zxnhsw5jmdc
-13/10/2018: Lễ Báp Têm - Thứ Bảy 13/10/2018 trên Youtube: https://youtu.be/d9w3LbhXQhE

-08/10/2018: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh Paris - Chúa Nhựt 14/10/2018 vào lúc 14:30

-08/10/2018: Lễ Kỷ Niệm 32 năm Thành Lập Hội Thánh - Chúa Nhựt 14/10/2018 - Thư Mời
-08/10/2018: Hội Thánh Paris - Tin Tức & Thông Cáo: Lễ Báp Têm - Thứ Bảy 13/10/2018 lúc 17g00 tại nhà thờ Tin Lành Ozoir-la-Ferrière

-07/10/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 07/10/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (10)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-07/10/2018: Message Dimanche 07/10/2018 - "Crucifié et ressuscité !" - Jean-Michel MAYEUR
-07/10/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 09/2018

-30/09/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 30/09/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (9)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/09/2018: Message Dimanche 30/09/2018 - "Crucifié et ressuscité !" - Jean-Michel MAYEUR

-23/09/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 23/09/2018 - "Các ngươi phải sanh lại" - TĐTN Huỳnh Caroline
-23/09/2018: Message Dimanche 23/09/2018 - "Crucifie-le" - Jean-Michel MAYEUR

-16/09/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 16/09/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (8)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-16/09/2018: Activités de l'Eglise - Mois d'Août 2018

-09/09/2018: Bilan & Photos du 1er congrès de l'Union des Eglises Evangéliques Vietnamiennes en Europe 07/2018
-08/09/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 08/2018
-02/09/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 02/09/2018 - "Hãy làm việc thiện" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm

-02/09/2018: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 08/09/2018 tại nhà Chị Huỳnh Thị Cẩm Hồng ở Evry
-01/09/2018: Activités de l'Eglise - Mois de Juillet 2018

-26/08/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 26/08/2018 - "Đối tượng cầu nguyện" - TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy

-25/08/2018: HĐ Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu 2018 - Tổng Kết Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu lần 1 từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018
-25/08/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 07/2018
-25/08/2018: Bilan & Photos du Camp Estival des Jeunes Chrétiens Vietnamiens en France du 29/06/18 au 01/07/18

-19/08/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 19/08/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (6)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-12/08/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 12/08/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (5)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-05/08/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 05/08/2018 - "Để sống cách ý nghĩa" - Mục sư Nguyễn Hữu Bình

-29/07/2018: Bài Giảng & Vidéo Hội Đồng Liên Hiệp HTTLVN Âu Châu từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018 tại Dijon - Bài giảng & Vidéo

-22/07/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 22/07/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (4)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-21/07/2018: Hội Đồng lần I của Liên Hiệp Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu tại Dijon (Pháp) tổ chức từ Thứ Năm 26/07/2018 đến Chúa Nhựt 29/07/2018

-21/07/2018: Activités de l'Eglise - Mois de Juin 2018
-15/07/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 15/07/2018 - "Đối diện với cõi tương lai đời đời" - MSNC Nguyễn Ngọc Khiêm
-15/07/2018: Trại Hè Thanh Niên Tin Lành 2018 - Tổng Kết Trại Hè Thanh Niên Tin Lành - Saint-Claude (39200) từ Thứ Sáu 30/06/2018 đến Chúa Nhựt 01/07/2018
-08/07/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 08/07/2018 - "Đầu tư cho cõi đời đời" - MSNC Nguyễn Ngọc Khiêm
-01/07/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 01/07/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (3)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-30/06/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 06/2018

-26/06/2018: Camp Estival des Jeunes Chrétiens / Trại Hè Thanh Niên Tin Lành - Saint-Claude (39200): du Vendredi 30 Juin soir au Dimanche 01 Juillet 2018 midi
-26/06/2018: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 30/06/2018 tại nhà ÔB Nguyễn Michel

-24/06/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 24/06/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo (2)" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-23/06/2018: Activités de l'Eglise - Mois de Mai 2018
-17/06/2018: Bài giảng Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 17/06/2018 - "Hãy hiếu kính cha mẹ" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/06/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 10/06/2018 - "Những nguyên tắc sống đạo" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-10/06/2018: Message Dimanche 10/06/2018 - "Vive les vacances" - Jean-Michel MAYEUR
-09/06/2018: HTTLVN Paris- Bilan & Photos du 30e congrès le l'Eglise Evangélique Vietnamienne de France
-03/06/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 03/06/2018 - "Phương châm của người Tin Lành" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-03/06/2018: Message Dimanche 03/06/2018 - "Sur la bonne voie" - Jean-Michel MAYEUR

-02/06/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 05/2018

-27/05/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 27/05/2018 - "Bà An-ne" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-27/05/2018: Message Dimanche 27/05/2018 - "Continuons d'annoncer l'Evangile" - Jean-Michel MAYEUR

-26/05/2018: Hội Đồng HTTLVN Pháp 2018 - Tổng Kết Hội Đồng HTTLVN tại Pháp lần 30 từ Thứ Bảy 12/05/2018 đến Chúa Nhựt 13/05/2018

-26/05/2018: Lễ Cha Mẹ - Chúa Nhựt 17/06/2018 - Thư Mời
-26/05/2018: Hội Thánh Pháp - Tin Tức & Thông Cáo

-20/05/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 20/05/2018 - "Để thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" - Mục sư Lê Hoàng Long
-13/05/2018: Bài giảng HĐ HTTLVN Pháp 2018 - Thứ Bảy 12/05/2018 & Chúa Nhựt 13/05/2018 - Mục sư Lê Hoàng Long
-08/05/2018: Hội Đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần 30 tổ chức từ Thứ Bảy 12/05/2018 đến Chúa Nhựt 13/05/2018 tại Pontault-Combault và Paris

-08/05/2018: HTTLVN Pháp- Chương Trình Thờ Phượng HĐ HTTLVN Pháp Thứ Bảy 12/05/2018 & Chúa Nhựt 13/05/2018
-11/05/2018: Activités de l'Eglise - Mois d'Avril 2018
-11/05/2018: Informations Assemblée Générale des Eglises Evangéliques de France du 12-13/05/2018 & Conférence de l'Alliance des Eglises Evangéliques Vietnamienne en Europe du 26-29/07/2018

-06/05/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 06/05/2018 - "Người tín đồ Tin Lành đối với kẻ thù" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-06/05/2018: Message Dimanche 06/05/2018 - "La bénédiction de Dieu" - Pasteur Philippe LE PERRU

-01/05/2018: Tổng Kết Hoạt Động Hội Thánh tháng 04/2018


-29/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 29/04/2018 - "Tình yêu Chúa theo tôi" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-29/04/2018: Message Dimanche 29/04/2018 - "Les trois visions de l'homme" - Pasteur Philippe LE PERRU
-22/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 22/04/2018 - "Phải khiêm nhường trước mặt Chúa" - Cô Trương Hoàng Phương Tâm
-22/04/2018: Message Dimanche 22/04/2018 - "Noé. Bâtisseur de l'extrême" - Jean-Michel MAYEUR
-15/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 15/04/2018 - "Những điều Đức Giê-hô-va đòi" - TĐTN Nguyễn Lê Thanh Thủy
-15/04/2018: Message Dimanche 15/04/2018 - "Sacrifié à ma place (2)" - Jean-Michel MAYEUR

-08/04/2018: Nhóm Ban Tráng Niên - Thứ Bảy 14/04/2018 tại nhà AC Nguyễn Thanh Tùng

-08/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 08/04/2018 trên Youtube: https://youtu.be/4J4EbSBZMBE
-08/04/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 08/04/2018 - "Người tín đồ Tin Lành đối với tha nhân" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-08/04/2018: Message Dimanche 08/04/2018 - "Sacrifié à ma place" - Jean-Michel MAYEUR

-04/04/2018: Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 01/04/2018 trên Youtube: https://youtu.be/lNyZBo7jl-Q
-01/04/2018: Bài giảng Lễ Phục Sinh - Chúa Nhựt 01/04/2018 - "Lời tiên tri của Chúa Phục Sinh" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-26/03/2018: HTTLVN Paris- Chương Trình Lễ Phục Sinh Chúa Nhựt 01/04/2018 vào lúc 14:30

-31/03/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 25/03/2018 trên Youtube: https://youtu.be/tHTxEKZOH5U
-25/03/2018: Bài giảng Chúa Nhựt 25/03/2018 - "Sự chết của Chúa Giê-xu" - Mục sư Nguyễn Văn Bình
-25/03/2018: Message Dimanche 25/03/2018 - "Rendre à César et rendre à Dieu" - Jean-Michel MAYEUR

-19/03/2018: Tết Mậu Tuất - Chúa Nhựt 18/02/2018 trên Youtube: https://youtu.be/jF9MD7DFdXI

-27/01/2017: HTTLVN Paris- Các Ban Ngành Hội Thánh năm 2018ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG BẠN  | Liên Lạc